هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور Online بارگذاری سرور پایداری
Army (Chicago-1)
Buzz (Chicago-4)
Hive (Atlanta-A)
Moth (Salt Lake City-F)
Nest (Chicago-2)
Nuke (Chicago-3)