Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server Online Serverbelastning Upptid
Army (Chicago-1)
Buzz (Chicago-4)
Hive (Atlanta-A)
Moth (Salt Lake City-F)
Nest (Chicago-2)
Nuke (Chicago-3)