Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер Online % на искористеност Активно време
Army (Chicago-1)
Buzz (Chicago-4)
Hive (Atlanta-A)
Moth (Salt Lake City-F)
Nest (Chicago-2)
Nuke (Chicago-3)